JEHA Utbildning

våra webbutbildningar

LSS-lagen i praktiken

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter personer med beslut om insatser enligt LSS och som vill få större kännedom om lagen och vad det faktiskt innebär i praktiken. Vad innebär det att få leva som andra egentligen? Vilka utmaningar stöter vi på i arbetet?

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande kunskap om LSS och vad det innebär att arbeta inom LSS i praktiken.

IBIC i praktiken - inriktning LSS

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter personer med beslut om insatser enligt LSS och som vill få större kännedom om vad IBIC, individens behov i centrum, är och hur det kan förbättra kvaliteten i verksamheten.

Många utbildningar som berör IBIC kan upplevas som tungrodda, teoretiska och har ett stort fokus på dokumentation. Här knyter vi i stället IBIC till ett sammanhang av LSS, delaktighet, behov och brukaren i det praktiska arbetet på ett lättillgängligt sätt.