JEHA Utbildning

Processhandledning

Varför processhandledning?

Öka medvetenhet

När du arbetar med människor behöver du ändra dig i takt med att samhället och människor förändras. Många gånger gör vi saker utan att reflektera varför. Av vana, rutin eller för att det känns rätt – den så kallade tysta kunskapen.

Handledningen gör dig medveten om din kunskap och kompetens som kan stärka dig att använda men hjälper dig också att bli medveten om vad just Du behöver förändra om det är det som behövs.

Öka kompetens – säkra kvaliteten

Utbildning internt är ofta korta kurser eller föreläsningar. Vi behöver ta hand om det för att det inte ska stanna hos individerna själva, i värsta fall glömmas bort för att det inte passade in att överföra direkt på arbetsplatsen.

Vi har en tanke med de utbildningar och föreläsningar vi ger, att det ska finnas reflektion som komplement.

Att dessutom ha processhandledning kommer att öka möjligheten till att utbildning på arbetsplatsen gör nytta. Handledningen utgår ifrån deltagarnas men också organisationens förutsättningar.

Vid grupphandledning – stärka samarbetet i gruppen

Handledning är inte undervisning men det finns definitivt inlärningspotential. I grupphandledning kan det även finnas inslag av rådgivning men det är inte det som egentligen är handledning.

Det som sker i gruppen är att någon av deltagarna presenterar ett problem. Handledaren presenterar en metod att handledare och grupp gemensamt tar sig an fråga. Handledaren leder men deltagarna utbyter synpunkter, kunskaper och erfarenheter som gör att både den som tagit upp frågan och övriga deltagare kan känna igen sig och får ökad medvetenhet som stärker både den individuella och den kollegiala kompetensen.

Exempel på processhandledning

Syftet med att vi ska handleda hos dig kan vara flera. Ibland startar det på ett sätt men utmynnar i något annat som kommit fram i handledningen att behövs. Det är därför också viktigt för oss att ha kontinuerlig kontakt med den som beställt handledningen så att vi har gemensam syn på syftet.

Exempel på när någon tar in processhandledning kan vara:

Gruppen frågar efter att de vill ha någon extern att prata med. Då är det extra viktigt att vi gör en bra start med förväntningar, ibland vet inte gruppen vad de vill prata om men känner att något skaver eller att de har ett komplext arbete där de behöver någon som hjälper dem att se vad nästa steg är i olika situationer i vardagen.

Gruppen har ett komplext arbete och chefen ser ett behov av stöd i form av processhandledning. Då är det extra viktigt att gruppen får vara med och påverka från början så att de är motiverade och ser nyttan av handledningen. Alla har inte erfarenhet av vad handledning är och vi kan behöva göra ett tillfälle att prova innan beslut tas om fortsättning.

Gruppen behöver jobba ihop sig som ett team. Då är båda ovanstående viktigheter något att prioritera. Det behöver också från början vara extra tydligt i mål, syfte och metod för att skapa en trygghet.

Ovanstående är exempel och det är som det mesta ofta en blandning av olika behov. Önskvärt är att vara redo för minst fem tillfällen på 1,5-2 timmar. Detta för att kunna starta upp med gemensam målbild, ha minst tre gånger fokus handledningen som sådan och slutligen en gång för sammanfattning, var är vi och vad vill vi. Kontinuiteten kan vara varannan, var tredje vecka eller en gång i månaden men inte mer sällan än så.

Nyhet: Katalyserande coachning

Jeanette har erfarenhet av att handleda processer sedan över 20 år, som extern handledare men även i processer där vi kanske inte ens benämner det varken som processer eller handledning men där Jeanette använt sig av den kunskapen och erfarenheten hon har med sig genom att tillämpa arbetssättet och metoderna.

Hon har sett vad effektivt det kan vara att genom en stunds reflektion slippa frustration och energitapp. Det gör att arbetsglädjen ökar, kvaliten på uppdraget ökar och den tid man lagt på reflektion sparas in många gånger om på en mer effektiv vardag.

När Jeanette startade JEHA Utbildning, i första hand med ambitionen att erbjuda e-utbildningar och handleda arbetsgrupper inom vård- och omsorg, samt utbildning och stöd även i andra branscher utifrån frågor kring organisationskultur. Det är en linje hon ännu håller, men då hon nu också slutfört katalyserande coachning steg 1 via Gothia Academy, vill hon även bli vassare på att ge enskild coachning. Jeanette har gått steg 2 i slutet av november 2023 fram till januari 2024 som kommer att avslutas med examination i april 2024. 

Vad är det för coachning?

Ibland behöver man nya perspektiv för att nå ett mål eller en dröm, eller för att komma vidare i något som just nu hängt upp sig. Då behövs någon som kan hjälpa dig att bli tydlig i vad du vill och vad som behövs för att ta dig dit och sedan få det gjort.

Du är din egen expert på hur du och din omgivning fungerar. Katalyserande coachning är inte terapi och Jeanette får inte ge råd, utan hon lotsar dig vidare i din egen utveckling via frågor och perspektivbyten.

Kontakta Jeanette för mer information och för att boka coachning. Sitter du på WTC i Helsingborg, Malmö eller Lund får du en timme gratis! Erbjudandet gäller t.om. mars 2024.