JEHA Utbildning

Om Jeha utbildning

Jeanette Hagelid

Ägare, utbildare

1996 studerade jag social omsorgsutbildning, inriktning äldre och personer med funktionsnedsättning. Mina fortsatta studier har varit inom förändringsarbete och organisation inom Vård- och omsorg. Jag har även examen som socionom samt examen i pedagogik för handledning inom vård och omsorg.Jag är också certifierad i en metod att arbeta med organisationskultur.

Jag har varit yrkesverksam inom vård och omsorg sedan 1999. De första tjänsterna var som handläggare och enhetschef inom äldreomsorgen och därefter inom LSS som föreståndare, handläggare, projektledare, enhetschef, metodutvecklare och kvalitetsutvecklare.

Jag har haft förmånen att starta och göra omflyttningar av boenden.

I början av 2000-talet arbetade jag med att införa anhörigstöd i en kommun inom äldreomsorgen. Projekt har varit små och större, exempelvis några års implementering av IBIC (Individens behov i centrum) för samtliga boenden LSS i en kommun samt arbetat med att bibehålla metoden genom utbildningar och olika träffar, workshops, göra stödmaterial etc.

I början på 2000-talet hade jag även uppdrag inom min enskilda firma som handledare, främst inom psykiatrin slutenvård. Jag arbetade främst med processhandledning. Jag avslutade min enskilda firma då jag fick ett oemotståndligt erbjudande att arbeta som enhetschef heltid igen.

Med åren har mitt stora intresse vuxit för organisering, förändringsledning och utvärdering och särskilt i att hitta rätt anpassad metod beroende på var i organisationen de jag möter befinner sig, eller vill befinna sig. Det vill jag bidra till utifrån det jag har med mig. Via JEHA Utbildning AB erbjuder jag därför tjänster som utbildare, föreläsare, coach/handledare och konsultuppdrag. 

Tillsammans kan vi förbättra!