JEHA Utbildning

Skräddarsydda utbildningar
och handledning inom lss

Bristande kunskaper inom LSS?

Att navigera i den komplexa världen av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan vara en svår uppgift. Som chef kan du känna frustration över din arbetsgrupps bristande kunskaper inom LSS och stressen över att höja kompetensen i organisationen kan vara överväldigande. Dessutom kanske du oroar dig över att du inte har de rätta verktygen för att utbilda dina medarbetare effektivt.

Här finns din lösning!

På JEHA Utbildning förstår vi dina bekymmer och står redo med en lösning. Våra skräddarsydda utbildningar är skapade för att hjälpa chefer som dig att öka kunskapen och kompetensen inom LSS på ett enkelt och praktiskt sätt.

Vi utgår ifrån just era behov och din organisations kunskapsnivå. Din arbetsgrupp är i centrum, och våra utbildningar kommer att vara relevanta och värdefulla för er där ni är idag. Vi erbjuder även handledning.

Kontakta oss idag för att ta det första steget mot en mer kompetent och effektiv arbetsgrupp. Låt oss hjälpa dig att stärka din organisation och dina medarbetare. Genom utbildning och en ökad kunskapsnivå inom LSS kan vi erbjuda ett mycket bättre stöd och hjälp till personerna vars liv det faktiskt handlar om.

Webbutbildning: LSS-lagen i praktiken

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter personer med beslut om insatser enligt LSS och som vill få större kännedom om lagen och vad det faktiskt innebär i praktiken. Vad innebär det att få leva som andra egentligen? Vilka utmaningar stöter vi på i arbetet?

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande kunskap om LSS och vad det innebär att arbeta inom LSS i praktiken.