JEHA Utbildning

Konsulttjänster

Detta gör vi:

Jeanette tar konsultuppdrag som socionomkonsult på deltid (i perioder fungerar även heltid) och främst distans. Arbetsledning eller handläggning inom vård och omsorg, SoL och LSS.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er organisation.

Kort om Jeanette:

1996 studerade jag social omsorgsutbildning, inriktning äldre och personer med funktionsnedsättning. Mina fortsatta studier har varit inom förändringsarbete och organisation inom Vård- och omsorg. Jag har även examen som socionom samt examen i pedagogik för handledning inom vård och omsorg.Jag är också certifierad i en metod att arbeta med organisationskultur.

Jag har varit yrkesverksam inom vård och omsorg sedan 1999. De första tjänsterna var som handläggare och enhetschef inom äldreomsorgen och därefter inom LSS som föreståndare, handläggare, projektledare, enhetschef, metodutvecklare och kvalitetsutvecklare. Har sedan sommaren 2023 tagit uppdrag som socionomkonsult genom JEHA Utbildning (underleverantör för bemanningsföretag) som ett komplement till övriga uppdrag. 

Läs mer om Jeanette här.