JEHA Utbildning

utvärderingar från konferenser

Framtidens LSS, Stockholm

Här var Jeantte moderator och en av talarna.

Konferensen fick 4,4 i betyg av 5 möjliga som helhet och talarna fick i snitt 4,0 i betyg vilket är ett mycket fint resultat! Grattis till det!

Här följer ett axplock av kommentarer från utvärderingen som får sammanfatta konferensen:

”Extremt intressesant innehåll i hela dagens program.”
”Bra och engagerad moderator!”
”Moderatorn var bra!”
”Fantastiskt givande och väldigt bra variation på innehåll/tema i de olika föreläsningarna.”
”Bra och strukturerat.”
”Mycket intressanta talare.”
”Väldigt intressant och inspirerande.”
”Innehåll helt i linje med vad jag önskade och behövde höra.”

Se mig som den jag är, Helsingborg

JEHA Utbildning konferens Helsingborg

Även denna konferens fick 4,4 i betyg!

Ett urval av kommentarerna kommer här.

JEHA Utbildning konferens Helsingborg