Värderingsdrivna organisationer!

Värderingsdrivna organisationer är de mest framgångsrika och lönsamma i världen!


Queen's University

En studie över 10 år jämförde företag med en stark företagskultur med övriga företag.

Företagen med stark företagskultur hade:


  • 30% högre nivåer av kundnöjdhet
  • 26% lägre personalomsättning
  • 100% fler spontana jobbansökningar
  • 20% mindre frånvaro
  • 15% högre produktivitet per anställd
  • 65% högre aktiekurs


I vård och omsorg vill vi inte prata vinst men skulle kunna översätta till att bibehålla en hög kvalitet. 

Hur kan man arbeta med sin organisationskultur?

JEHA Utbildning AB

Genom att synliggöra individens värderingar, hur arbetsplatsens värderingar är samt vad som önskas så har vi bra utgångsläge att prata utifrån i strukturerae dialoger. Vi pratar om hur beteendet påverkas av våra värderingar, hur det syns på arbetsplatsen. Vi gör en handligsplan och vi följer upp. Hur mycket vi är med i den praktsika processen bestämmer ni. 

Ett steg i taget. Gör synligt, ha dialog, gör plan och följ upp!