Om oss

Välkommen till JEHA Utbildning AB!Läs nedan presentation av oss som utbildar och handleder via JEHA Utbildning AB.


Vår historia 

Vi vill dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi tagit till oss under vårt arbetsliv inom LSS. Vi hoppas på att kunna blicka tillbaka om några år och kunna berätta de senaste årens historia med en massa möten med personer som precis som vi vill ha så bra kvalitet som möjligt i mötet med den som är i behov av stöd inom LSS.Vilka är vi?

Jeanette Hagelid

Ägare,Utbildare


1996 studerade jag social omsorgsutbildning, inriktning äldre och personer med funktionsnedsättning. Mina fortsatta studier har varit inom förändringsarbete och organisation inom Vård- och omsorg. Jag har även examen som socionom samt examen i pedagogik för handledning inom vård och omsorg.Jag är också certifierad i en metod att arbeta med organisationskultur.


 

Jag har varit yrkesverksam inom vård och omsorg sedan 1999. De första tjänsterna var som handläggare och enhetschef inom äldreomsorgen och därefter inom LSS som föreståndare, handläggare, projektledare, enhetschef, metodutvecklare och kvalitetsutvecklare.

Jag har haft förmånen att starta och göra omflyttningar av boenden.


I början av 2000-talet arbetade jag med att införa anhörigstöd i en kommun inom äldreomsorgen. Projekt har varit små och större, exempelvis några års implementering av IBIC (Individens behov i centrum) för samtliga boenden LSS i en kommun samt arbetat med att bibehålla metoden genom utbildningar och olika träffar, workshops, göra stödmaterial etc.


I början på 2000-talet hade jag även uppdrag inom min enskilda firma som handledare, främst inom psykiatrin slutenvård. Jag arbetade främst med processhandledning. Jag avslutade min enskilda firma då jag fick ett oemotståndligt erbjudande att arbeta som enhetschef heltid igen.


Med åren har mitt stora intresse vuxit för organisering, förändringsledning och utvärdering och särskilt i att hitta rätt anpassad metod beroende på var i organisationen de jag möter befinner sig, eller vill befinna sig. Det vill jag bidra till utifrån det jag har med mig.


Tillsammans kan vi förbättra!

Hanna Borsing

Utbildare


Min första erfarenhet av verksamheter inom LSS fick jag när jag studerade till socionom 2011. Vård och omsorg överlag var ett område som var outforskat för mig. Det väckte snabbt mitt intresse och det intresset håller i sig. 


Jag har tidigare arbetat som stödassistent på LSS-boende. När jag var 22 år fick jag möjligheten att börja arbeta som enhetschef inom LSS. I den yrkesrollen har jag under åren haft ansvar för servicebostäder, gruppbostäder, personlig assistans och externa placeringar. Jag har också implementerat metoder och startat upp nya boenden från grunden. 


Jag har under min tid som chef även haft förmånen att få arbeta med olika typer av förändringsarbeten för att höja kvaliteten i verksamheterna. Därefter har jag arbetat som kvalitetsutvecklare.


För mig har det blivit allt viktigare under åren att fokusera på att även i stora utmaningar hitta det lustfyllda och kunna applicera ett ödmjukt förhållningssätt.


Vi jobbar bättre med lust!