Kurser

2023

IBIC i praktiken - inriktning LSS


Webutbildning om hur man kan arbeta med IBIC - Individens behov i centrum inom LSS. Vi har främst arbetat inom LSS och därav inriktning men även äldreomsorg kan arbeta utifrån IBIC. Välkommen att kontakta oss för frågor eller tryck på knappen nedan för att komma till sidan för webutbildninghos vår samarbetspartner Quam Utbildning.
Kommer under 2023 - Att förändra en kultur


2023 lanserar vi den  webutbildningen om att förändra en organisationskultur. 


LSS-lagen i praktiken


I denna utbildningen går vi igenom olika delar utifrån en grund om LSS i praktiken. 

Välkommen att kontakta oss för frågor eller tryck på knappen nedan för att komma till sidan för webutbildninghos vår samarbetspartner Quam Utbildning.