Kurser

JULI

HT-22

HT-22

IBIC i praktiken - inriktning LSS


Webutbildning om hur man kan arbeta med IBIC - Individens behov i centrum inom LSS. Vi har främst arbetat inom LSS och därav inriktning men även äldreomsorg kan arbeta utifrån IBIC. Välkommen att kontakta oss för frågor eller tryck på knappen nedan för att komma till sidan för webutbildninghos vår samarbetspartner Quam Utbildning.
Att förändra en kultur


2023 lanserar vi den första webutbildningen om att förändra en organisationskultur. Välkommen att kontakta oss för frågor. Kursen kommer att publiceras på quamutbildning.seLSS I praktiken kommer snart! Vi pilotar den just nu.